RSS
sobota, 10 grudnia 2011

*ZIEMIA NOWA i *NOWE NIEBO...***Wyciągnięte*Ramię Boga***

*symbol potęgi i mocy *Boga Ojca i *Matki Świętego Nieba Ciszy...potęgi *prowadzącej* lud powołany i wezwany* na *Górę Ararat...i *Górę Synaj...

***Kielich "sugestii i tchnienia *Zbawienia***

*uświęcenia za Życia...ku świętości po Życiu*

To...

*Czas pielgrzymki duchowej...od narodzin proroka *Jezusa z Nazaretu...

*06.01.06 r.p.n.e...

do...

 *2011 r.n.e...ku *2017.r.nowej.ery wiary czasu *rzeczywistego-duchowego* bycia z prorokiem na Ziemi Nowej pod Nowym Niebem...

*Nowym prorokiem Aiś...

http://ais.blox.pl 

jako...

*10.12.2017 r...*Czas nowej ery wiary chrześcijańskiej...

*To czas po którym na masową skalę następuje "śmierć duchowa..i ponowne narodziny.Ci,którzy otrzymują wezwanie ku wyższej świadomości,oświeceniu to przechodzą transformację duchową w...

 ***Bogu ku *Bogu Ojcu i Matce Świętego Nieba Ciszy...

*odziedziczą...~*ZIEMIĘ NOWĄ i NOWE NIEBO*~***10***

*10.12.2017 r.nowej.ery...10.12.2011 r.starej.ery..

g.12.00...

***proroctwo liczby *1010 lat do roku......*Paruzja *7*Nowych Czasów...*Ziemia Nowa...czas *6 dni i czas *7 dnia...

*7 dnia "soboty"dnia szczególnej...

 *Komuni Duchowej...

*człowieka z *Bogiem Ojcem i Matką Świętego Nieba Ciszy*

Oto...

***Bóg rzekł...Niech na *Nowo się odrodzą w mocy i z woli *Imienia Jego...

*i powstaną ciała niebieskie,świecące na sklepieniu Nowego Nieba nad Ziemią Nową,aby oddzielały noc od dnia,aby wyznaczały nowe "uświęcone"pory roku,dni i lata...

*Niech wody oddzielą się od lądu i im nie zagrażają,a Nowa Ziemia wyda nowe rośliny zielone,trawy dające ziarna,drzewa owocowe wydadzą owoce według swojego gatunku,w których są nasiona.Niech wody zaroją się z powrotem istotami żywymi,a ptactwo się rozmnoży i lata nad Nową Ziemią...

*Niechaj Nowa Ziemia wyda żywe różne gatunki zwierząt według rodzaju;rodzaju domowego i dzikiego.I wezwał *Bóg na Ziemi Nowej człowieka na swój obraz,na obraz Boga go "odrodził...odrodził jako mężczyznę i kobietę,dając im ponownie na Ziemi Nowej "ograniczoną władzę"nad wszelkimi stworzeniami na nowo "odrodzonymi... 

 

*KOD DEKALOGU BOGA*

*GŁOS BIBLII...

 http://glosbiblii.blox.pl*KOD...

*AIŚ HAS PROROKA BOGA...

 

 

http://haprorok.blogspot.com  

 

*12...

*12.12.2017 r.nowej ery...12.12.2011 r.starej ery..

g.11.57...24.00..

*3*

*Pomost..."zerwany" na *3*...*Nowe Tysiąclecia...między *ludem świętych Najwyższego...a "ludem synami świata..między *światłem...a "ciemnością..między *wiarą...a"religią..

"Bo "stara ziemia i stare niebo i jego lud..przeminęły i stały się symbolem "Otchłani.. po wsze czasy..*Paruzja...*Nowego Nieba Ciszy...

http://narodzinyboga.blogspot.com 

*Królestwa Ducha Świętego...Sugestii *Boga Ojca Świętego Nieba Ciszy w Tchnieniu *Boga Matki "Dziewicy"Ducha Świętego z Nieba Ciszy...

 *Nowe stworzenie...Jeruzalem niebiańskie...

*I zstąpił...

 ***Bóg Matka "Dziewicy"Duch Święty z Nieba Ciszy...

*jako...

*Królestwo...*3*...*Nowych Tysiącleci...

gdzie...

*1 dzień to 1010 lat*

jako...

*PRZYBYTEK*

*Oto Dom...który będzie Moim mieszkaniem*

*uświęcony ku świętości...

*Boga Ojca i Boga Matki...z...*prorokiem i *ludem Bożym...*Kościół Człowiek...

 http://kosciolczlowiek.blogspot.com

*Tak mówi Bóg...Nowe Niebo jest Moim Tronem...Ziemia Nowa podnóżkiem stóp Moich...Kościół,człowiek Boży,syn Boga...

* Moim Odpoczynkiem*

*I otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę,a śmierci niespodziewanej już odtąd nie będzie.Ani żałoby,ni krzyku,ni trudu już nie będzie...

*Oto czynię wszystko nowe...Ziemię Nową i Nowe Niebo,bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły.

*Ja Bóg..."Imię Jego...wezwanemu i pragnącemu dam za darmo pić z "Boskiego Żródła Życia...*Kielicha Wiedzy Boga Ojca i *Kielicha Wiary Matki Świętego Nieba Ciszy...

*A pragnący stanie się w moich oczach "zwycięzcą" i to wszystko odziedziczy tak za Życia jak i po Życiu...

*I będę dla niego *Bogiem Ojcem i *Bogiem Matką...a "on" dla mnie będzie synem Bożym... 

http://zbawionyswiat.blogspot.com